JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ,

PROFESJONALIZM

 • Oferuję Państwu wyceny nieruchomości:
  - działek gruntu
  - nieruchomości gruntowych zabudowanych
  - lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Dokonuję wycen dla potrzeb:
  - sprzedaży lub nabycia
  - przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności
  - ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
  - ustalenia opłaty adiacenckiej
  - ustalenia kwoty ubezpieczenia