JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ,

PROFESJONALIZM

  • Absolwent:
    - UMK w Toruniu - Wydział Prawa i Administracji
    - Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu - studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości
  • Posiadam Świadectwo Nadania Uprawnień w Zakresie Szacowania Nieruchomości Nr 6423
    - uprawnienia zawodowe nr 6423 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w dn. 2 lipca 2015 roku.
  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Włocławski