JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ,

PROFESJONALIZM

W swojej pracy kieruję się zasadami określonymi przez przepisy prawa, standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych oraz etykę zawodową.

Gwarantuję  staranność i bezstronność dokonywanych opracowań oraz zachowanie tajemnicy zawodowej w stosunku do informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.